Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie orzeczenia nieważności postanowień § 1 pkt 1 uchwały Nr XXX/578/08 Rady Miejskiej w Kaliszu z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne.