Uchwała Składu Orzekającego w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Miasto i Gminę Margonin