Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie orzeczenia nieważności postanowień § 4 ust. 3 oraz § 5 ust. 5 uchwały Nr XXIX/130/2009 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla publicznych szkół i placówek.