Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie orzeczenia nieważności postanowienia § 7 ust. 3 i ust. 4 oraz § 8 pkt 8 uchwały Nr I/188/2009 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w sprawie procedury uchwalenia planu finansowego Związku z dnia 20 marca 2009r.