Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie orzeczenia nieważności postanowień §5 ust. 4 i §6 ust. 2 uchwały Nr XXXIV/484/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego spółkom wodnym, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zadań