Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XXXV/166/2009 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 czerwca 2009 w sprawie określenia trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej.