Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniuw sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr III/191/2009 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji z dnia 1 lipca 2009 roku w sprawie procedury uchwalania planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie oraz rodzaju i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi planu finasowego.