Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XXIX/210/09 Rady Gminy Przykona z dnia 21 lipca 2009r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Przykona oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu