Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie stwierdzenia nieistotnego naruszenia prawa uchwały Nr XXXVI/216/2009 Rady Gminy Trzcinica z dnia 10 września 2009r. w sprawie procedury uchwalania budzetu Gminy Trzcinica oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Gminy Trzcinica