Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie stwierdzenia nieistotnego naruszenia prawa uchwały Nr 9/2009 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny" z dnia 9 września 2009r. w sprawie procedury uchwalania planu finansowego Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny"