Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie orzeczenia nieważności postanowień § 5 ust. 1, wyrażenia "za I półrocze do dnia 25 lipca danego roku " oraz § 6 ust. 4, wyrażenia "do 25 lipca - za okres od 1 stycznia do 30 czerwca" Załącznika Nr 4 uchwały Nr XXXV/239/2009 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 17 września 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu dla szkół i przedszkoli publicznych, prowadzonych przez inne niż Gmina Skoki osoby prawne lub fizuczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczania