Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie orzeczenia nieważności wyrażenia „W celu otrzymania miesięcznej dotacji” § 6 ust. 1 oraz § 9 ust. 1 i 2 uchwały Nr XL/294/09 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28.09.2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Dopiewo dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Dopiewo.