Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie orzeczenia nieważności postanowień § 6 wyrażenia "na podstawie umowy" i § 9 ust. 2 uchwały Nr XXIV/188/2009 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 24 września 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.