Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie stwierdzenia nieistotnego naruszenia prawa uchwały Nr VI/26/09 Zarządu Związku Międzygminnego "Edukacyjny Związek Międzygminny Gostkowo-Niepart z dnia 29 października 2009r. w sprawie procedury uchwalania budżetu związku międzygminnego oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu