Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie orzeczenia nieważności § 2 ust. 2 pkt. 2 uchwały Nr uchwały Nr XL/235/09 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 28.10.2009 r.  sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków wyrażenia „lub archeologicznych”.