Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie orzeczenia nieważności wyrażenia „lub archeologicznych” w postanowieniu § 1 ust. 5 pkt. 2 oraz załącznika Nr 2 uchwały Nr  XXXI/374/2009  Rady Miasta i  Gminy w Margoninie z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.