Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie orzeczenia nieważności postanowień § 5 ust. 6 uchwały Nr XXXII/317/09 Rady Gminy Kościan z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie trybu udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Kościan.