Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie stwierdzenia nieistotnego naruszenia prawa uchwały Nr XXXV/342/2009Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/265/2009 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 26 stycznia 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Murowana Goślina przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych