Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

Kolorowy pasek

Sprzedaż samochodu marki Nissan Primera nr rej. PO 9669U - drugi przetarg

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający:

      Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu z siedzibą przy ul. Zielonej 8, 61-851 Poznań

2.      Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Małgorzata Torenc, z którą można kontaktować się w sprawach dotyczących korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez e-mail: iod@poznan.rio.gov.pl.

3.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem przeprowadzanym w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu służbowego.

4.      Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami    majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 729);

5.      Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 729).

6.      W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

7.      Posiada Pani/Pan:

a)      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

b)      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

c)      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

8.      Nie przysługuje Pani/Panu:

a)      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

b)      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

c)      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załączniki

1 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU (142.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2 FORMULARZ OFERTOWY-OŚWIADCZENIA (72.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3 UMOWA (105.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
4 PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY (90.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
5 KLAUZULA INFROMACYJNA (69kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zdjęcie - lewa strona samochodu (2.3MB) Zapisz dokument  
Zdjęcie - prawa strona samochodu (2.2MB) Zapisz dokument  
Zdjęcie - przód samochodu (2.3MB) Zapisz dokument  
Zdjęcie - stan licznika (1.4MB) Zapisz dokument  
Zdjęcie - tył samochodu (2.2MB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Błażej Tonak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Błażej Tonak
Data wprowadzenia:2019-06-18 14:14:54
Opublikował:Błażej Tonak
Data publikacji:2019-06-18 14:44:55
Ostatnia zmiana:2019-06-18 14:47:02
Ilość wyświetleń:380

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij