Informacja

Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

dotycząca wyniku naboru do pracy ogłoszonego dnia 18 czerwca 2019 r. na stanowisko inspektora kontroli w Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej

Wyniki naboru:

nabór zakończony został zatrudnieniem 2 osób na stanowisku starszego inspektora kontroli od dnia 01 listopada 2019 r.