Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

Kolorowy pasek

Szkolenie nt.: "Zamknięcie ksiąg rachunkowych 2019 roku oraz sprawozdanie finansowe JST",

Poznań, dnia 18.12.2019 r.

WA.IV-1221/5/19

Pani/ Pan

Marszałek

Starosta

Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta

Uprzejmie informuję, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu organizuje szkolenia
dla skarbników, gł. księgowych i pracowników służb finansowo księgowych jednostek samorządu
terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych nt.:

Zamknięcie ksiąg rachunkowych 2019 roku oraz sprawozdanie finansowe JST”,

które odbędą sie w 5 oddzielnych grupach w dniach 20 - 24 stycznia 2020 r. w godzinach
10.00 15.00 w sali 310 (III piętro) budynku Wyższej Szkoły Logistyki, ul. Estkowskiego 6, wejście B od ul. Szyperskiej w Poznaniu.

Podczas szkolenia omówione zostaną m.in. zagadnienia:

1. Polityka rachunkowości i zmiana zasad (polityki) rachunkowości, w tym: hierarchia zasad rachunkowości, dokumentacja zasad rachunkowości, informacja dodatkowa sprawozdania finansowego.

2. Błędy lat ubiegłych, w tym: rodzaje błędów, korygowanie błędów, omówienie najczęściej występujących nieprawidłowości.

3. Wartości szacunkowe i zdarzenia po dacie bilansu, w tym: ustalanie wartości szacunkowych, weryfikacja wartości szacunkowych na dzień bilansowy, ujęcie
w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym zdarzeń po dniu bilansowym.

4. Czynności związane z zamknięciem roku obrotowego, w tym: etapy zamknięcia ksiąg, lista kontrolna, zasady przeprowadzania inwentaryzacji i wprowadzania do ksiąg rozliczonych różnic inwentaryzacyjnych.

5. Wybrane problemy rachunkowości budżetowej, w tym:

a) klasyfikacja, ujęcie, wycena i prezentacja w sprawozdaniu finansowym własnych
i obcych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

b) wycena i ewidencja zobowiązań, ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego (art.72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych),

c) zasady ustalania zasad ewidencji nietypowych operacji (m.in. opłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności, zadań finansowanych ze środków państwowych funduszy celowych),

d) odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów, rezerwy i rozliczenia międzyokresowe,

e) ewidencja niewygasających wydatków na kontach budżetu JST oraz na kontach bilansowych i pozabilansowych jednostek budżetowych,

f) ewidencja premii termomodernizacyjnej oraz umorzenia pożyczek zaciągniętych
i udzielonych przez JST.

6. Sprawozdanie finansowe JST, w tym: zasady sporządzania poszczególnych części sprawozdania jednostkowego, bilans z wykonania budżetu JST, zakres informacji
i objaśnień, kontrola prawidłowości sporządzenia sprawozdania (spójność elementów sprawozdania).

Szkolenie przeprowadzi Pani Lucyna Hanus Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego pod adresem: www.szkolenia.poznan.rio.gov.pl najpóźniej 3 dni przed datą szkolenia, wskazaną w harmonogramie.

W portalu proszę o podanie danych do wystawienia faktury.Decyduje kolejność zgłoszeń.

Koszt szkolenia wynosi 180,00 zł od osoby, płatne przelewem na podstawie otrzymanego rachunku po odbytym szkoleniu.

Informacji na temat szkolenia udziela Pani Joanna Lonc-Górna Wydział Informacji Analiz i Szkoleń tel. 0-61/8595-718.

Z poważaniem

(-) Grażyna Wróblewska

Prezes RIO Poznań

Harmonogram szkoleń:

1. Poznań: w dniu 20 stycznia 2020 r. w godzinach 10.00 15.00 w sali 310 (III piętro) budynku Wyższej Szkoły Logistyki, ul. Estkowskiego 6, wejście B od ul. Szyperskiej w Poznaniu.

2. Poznań: w dniu 21 stycznia 2020 r. w godzinach 10.00 15.00 w sali 310 (III piętro) budynku Wyższej Szkoły Logistyki, ul. Estkowskiego 6, wejście B od ul. Szyperskiej w Poznaniu.

3. Poznań: w dniu 22 stycznia 2020 r. w godzinach 10.00 15.00 w sali 310 (III piętro) budynku Wyższej Szkoły Logistyki, ul. Estkowskiego 6, wejście B od ul. Szyperskiej w Poznaniu.

4. Poznań: w dniu 23 stycznia 2020 r. w godzinach 10.00 15.00 w sali 310 (III piętro) budynku Wyższej Szkoły Logistyki, ul. Estkowskiego 6, wejście B od ul. Szyperskiej w Poznaniu.

5. Poznań: w dniu 24 stycznia 2020 r. w godzinach 10.00 15.00 w sali 310 (III piętro) budynku Wyższej Szkoły Logistyki, ul. Estkowskiego 6, wejście B od ul. Szyperskiej w Poznaniu.

Metadane

Źródło informacji:Błażej Tonak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Błażej Tonak
Data wprowadzenia:2019-12-23 09:22:51
Opublikował:Błażej Tonak
Data publikacji:2019-12-23 09:34:36
Ostatnia zmiana:2019-12-23 09:34:39
Ilość wyświetleń:1706

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij