Poznań, dnia 23.02.2021 r.

WA-1221/3/21

 

Pani/ Pan

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego

Przewodniczący Rad:

Powiatów, Miast,

Miast i Gmin oraz Gmin

 

 

            Uprzejmie informuję, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu organizuje szkolenia ONLINE dla przewodniczących rad, przewodniczących i członków komisji rewizyjnych w zakresie zatwierdzenia wykonania budżetu oraz absolutorium dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego wójta, burmistrza, prezydenta, które odbędą się w 3 oddzielnych grupach w dniach 17, 18, 19 marca 2021 r., w godzinach 9.00 – 14.00 na platformie ClickMeeting.

 

Program szkolenia:

1.      Obowiązki sprawozdawcze i informacyjne organu wykonawczego względem organu stanowiącego po zakończeniu roku budżetowego:

-        sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

-        sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury,

-        informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,

-        sprawozdanie finansowe.

2.      Zakres kompetencji komisji rewizyjnej Rady:

-        kontrola wykonania budżetu z uwzględnieniem przestrzegania zasad gospodarki finansowej

-        rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdani, rozpatrzenie informacji o stanie mienia jednostki,

-        rozpatrzenie sprawozdania biegłego z badania sprawozdania finansowego (gdy jst jest zobowiązana do badanie tego sprawozdania),

-        przygotowanie wniosku w sprawie absolutorium dla zarządu.

3.      Udział RIO w procedurze absolutoryjnej.

4.      Sesja absolutoryjna:

-        termin zwołania,

-        porządek sesji absolutoryjnej (art. 271),

-        rola przewodniczącego Rady w toku sesji absolutoryjnej.

5.      Uchwała w sprawie absolutorium i skutki prawne nieudzielenia absolutorium.

6.      Opinia RIO w sprawie uchwały organu stanowiącego o nieudzieleniu absolutorium.

7.      Raport o stanie gminy. Uchwała w sprawie votum zaufania i termin jej podjęcia. Skutki prawne nieudzielania votum zaufania.

 

 

 Szkolenia przeprowadzą Członkowie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

              Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego pod adresem: www.szkolenia.poznan.rio.gov.pl  najpóźniej 4 dni przed datą szkolenia. Liczba miejsc ograniczona. W portalu proszę o podanie adresu mailowego na który zostanie przesłany link do szkolenia online oraz danych do wystawienia rachunku.

 

Jak wygląda szkolenie zdalne?

1.             Zgłoszenie za pośrednictwem portalu internetowego pod adresem: www.szkolenia.poznan.rio.gov.pl  najpóźniej 4 dni przed datą szkolenia.

2.             Podczas rejestracji należy podać adres mailowy, na który zostanie przesłany link do szkolenia.

3.             Około 3-2 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia na wskazany w zgłoszeniu adresy e-mail zostanie przesłany link do szkolenia na platformie ClickMeeting oraz hasło do  szkolenia.

4.             W dniu szkolenia uczestnik loguje się do platformy z dowolnego miejsca na dowolnym urządzeniu (komputer, tablet lub smartfon).

5.             Podczas trwania szkolenia widać prowadzącego, można zadawać pytania na czacie.

6.             Materiały szkoleniowe zostaną rozesłane mailowo przed szkoleniem.

7.             Po zakończeniu szkolenia, nie ma możliwości jego ponownego odtworzenia.

Wymagania techniczne, które muszą zostać spełnione:

  • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy);
  • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej);
  • System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.

Ponieważ ClickMeeting jest platformą opartą na przeglądarce, wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera.

Rejestracja w portalu na dany termin oznacza potwierdzenie uczestnictwa i będzie podstawą do wystawienia rachunku.

 Koszt szkolenia wynosi 180 zł od osoby, płatne przelewem na podstawie otrzymanego rachunku po odbytym szkoleniu na podstawie dokonanej rejestracji w portalu.

 

          Informacji na temat szkolenia udziela Pani Joanna Lonc-Górna – Wydział Informacji Analiz i Szkoleń mail: szkolenia@poznan.rio.gov.pl tel. 0-61/8595-718.

   

     Z poważaniem

(-) Grażyna Wróblewska

     Prezes RIO Poznań