Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w sprawie Funduszu Przeciwdziałania COVID-19