Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu przekazuje w załączeniu wyjaśnienia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lutego 2021 r. (znak: PS2.055.1.2021) dotyczące zaktualizowanych informacji o możliwościach udzielenia ulg w podatkach lokalnych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19.