Poznań, dnia 4.03.2021 r.

WA-1221/4/21

 

Pani / Pan

Marszałek

Starosta

Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta

 

 

Uprzejmie informuję, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu organizuje szkolenia ONLINE dla skarbników, gł. księgowych i pracowników służb finansowo-księgowych sporządzających sprawozdania, dotyczące sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, które odbędą się w dniach
30, 31 marca 2021 r., w godzinach 10.00 – 13.00 na platformie ClickMeeting.

 

Program szkolenia:

-        Zmiany w sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych w świetle rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. poz. 2396),

-        Sprawozdania jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych w systemie „BeSTi@”.

 

Szkolenie przeprowadzą pani Joanna Frąckowiak – Naczelnik Wydziału Informacji Analiz i Szkoleń oraz pani Daria Sieińska Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Analiz i Szkoleń w Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego pod adresem: www.szkolenia.poznan.rio.gov.pl  najpóźniej 4 dni przed datą szkolenia. Liczba miejsc ograniczona. W portalu proszę o podanie adresu mailowego na który zostanie przesłany link do szkolenia online oraz danych do wystawienia rachunku.

 

 

Jak wygląda szkolenie zdalne?

1.             Zgłoszenie za pośrednictwem portalu internetowego pod adresem: www.szkolenia.poznan.rio.gov.pl  najpóźniej 4 dni przed datą szkolenia.

2.             Podczas rejestracji należy podać adres mailowy, na który zostanie przesłany link do szkolenia.

3.             Około 3-2 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia na wskazany w zgłoszeniu adresy e-mail zostanie przesłany link do szkolenia na platformie ClickMeeting oraz hasło do  szkolenia.

4.             W dniu szkolenia uczestnik loguje się do platformy z dowolnego miejsca na dowolnym urządzeniu (komputer, tablet lub smartfon).

5.             Podczas trwania szkolenia widać prowadzącego, można zadawać pytania na czacie.

6.             Materiały szkoleniowe zostaną rozesłane mailowo przed szkoleniem.

7.             Po zakończeniu szkolenia, nie ma możliwości jego ponownego odtworzenia.

Wymagania techniczne, które muszą zostać spełnione:

  • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy);
  • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej);
  • System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.

Ponieważ ClickMeeting jest platformą opartą na przeglądarce, wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera.

Rejestracja w portalu na dany termin oznacza potwierdzenie uczestnictwa i będzie podstawą do wystawienia rachunku.

 Koszt szkolenia wynosi 150 zł od osoby, płatne przelewem na podstawie otrzymanego rachunku po odbytym szkoleniu na podstawie dokonanej rejestracji w portalu.

 

          Informacji na temat szkolenia udziela Pani Joanna Lonc-Górna – Wydział Informacji Analiz i Szkoleń mail: szkolenia@poznan.rio.gov.pl tel. 0-61/8595-718.

   

Z poważaniem

(-) Grażyna Wróblewska

Prezes RIO Poznań