Uchwała Składu Orzekającego w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2005 rok Miasta Turek