Uchwała Składu Orzekającego w sprawie wyrażenia opinii o informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2006 roku Gminy Brodnica