Uchwała Składu Orzekającego w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu na 2008 rok Miasta i Gminy Wyrzysk