Rozpatrzenie skargi Gminy Kłecko na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Nr 24/987/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta i Gminy Kłecko Nr XI/67/07 z dnia 29 października 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości