Rozpatrzenie skargi Gminy Kłodawa na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Nr 11/484/2008 z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Kłodawie Nr 182/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kłodawy