Rozpatrzenie skargi Gminy Trzcianka na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Nr 11/480/2008 z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XX/115/2008 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie absolutorium dla Burmistrza