Uchwała Składu Orzekającego w sprawie wyrażenia opinii o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Miasto Leszno