Uchwała Składu Orzekającego w sprawie opinii o możliwości wykupu papierów waertościowych przez Powiat Gnieźnieński