Uchwała Składu Orzekającego w sprawie opinii o możliwości wykupu obligacji komunlanych przez Miasto i Gminę Kórnik