Uchwała Składu Orzekającego w sprawie możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Gminę Mieścisko