Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Wójta Gminy Mieścisko do wniosku pokontrolnego Nr 18.4 zawartego w wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 19 stycznia 2009 Nr WK-0911/34/2008