Uchwała Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie możliwości spłaty pożyczki przez Miasto Poznań