Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie możliwości spłaty pożyczki przez Gminę Brudzew