Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie możliwości splaty pożyczki przez Gminę Obrzycko