Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin do wniosków pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu znak WK-0913/7/2008 z dnia 9 marca 2009r.