Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Burmistrza Miasta i Gminy Kłodawa do wniosków pokontrolnych Nr 1, 2, 3 pkt. 5, 4 zawartych w wystąpieniu pokontolnym regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 marca 2009r. Nr WK-0913/9/2008