Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Burmistrza Miasta i Gminy Września do wniosków pokontrolnych nr 4, 6, 7, 8, 13 pkt 2 zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 lutego 2009 roku Nr WK -0911/48/2008