Uchwała Składu Orzekającego Regionalnaej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki przez Gminę Rawicz