Uchwała Składu Orzekającego Regionlanej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki przez Gminę Wilczyn