Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki przez Międzygminny Związek Wodociągó i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich