Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie rozpatrzenia wniesionych przez Prezydenta Miasta Piły zastrzeżen do wniosków pokontrolnych przedstawionych w wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 lipca 2009 roku, znak sprawy WK-0911/66/2008