Uchwała Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki przez Gminę Stare Miasto