Uchwała Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie opinii o możliwości wykupu papierów wartościowych przez Miasto i Gminę Zduny