Uchwała Składu Orzekającego w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Kleszczewo