Wystąpienie pokontrolne z dnia 1 lutego 2011 r. z doraźnej kontroli gospodarki finansowej w zakresie wybranych inwestycji kanalizacyjnych oraz urządzenia parku miejskiego w Grabowie nad Prosną w latach 2005-2010.